KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - četrtek, 25. april 2024

Jamstveni sklad RS

Tudi kmečki zavarovanci  kot samozaposleni imajo pravice za kvote iz Jamstvenega sklada RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

Jamstveni sklad RS  spodbuja zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje, nadzira izpolnjevanje kvote zaposlenih invalidov, hkrati pa odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev glede vzpodbud zaradi zaposlovanja invalidov ali neizpolnitve kvotne obveznosti.

Tudi kmečki zavarovanci kot samozaposleni imajo te pravice. Pogoj za te vzpodbude, je odločba III. kategorije invalidnosti in potrdilo ZZZS, da je PIZ kot kmet.

Rok za oddajo vlog je do 20. v mesecu za pretekli mesec, kar pomeni najkasneje do 20.XX. 2024.
Odločbo o oprostitvi prispevkov za PIZ dobi za nedoločen čas in velja za vse mesece, ko bo zaposlena kot invalid nad kvoto na kmetiji, za nagrade pa dobi odločbo za 12 mesecev in jo lahko vsako leto podaljšuje. Nagrada je izplačilo v višini 20% minimalne plače v Sloveniji, kar trenutno znaša 250,00 €. Višina prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni določena ali predpisana, zato je lahko poljubna. Oseba  mora biti zaposlena za najmanj 20 h na teden.
 
Več o teh in ostalih vzpodbudah si preberite na tej povezavi: http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/pravice/

Obe vlogi lahko torej odda samo preko naše aplikacije SVZI.net, za katero mora imeti urejen dostop. Dostop uredi tako, da pooblasti sebe ali neko drugo osebo iz na primer zunanjega računovodstva, ki ima digitalno potrdilo ter na sklad po klasični pošti pošlje Obrazec za določitev pooblaščenca, ki mora biti izpolnjen v celoti. Več o tem si lahko preberete na tej povezavi:  http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/elektronsko-poslovanje-svzinet/kako-zaceti/pridobite-digitalno-potrdilo-za-uporabnika/

Na Jamstveni sklad še morate posredovati obrazec za osebni TRR.

V primeru dodatnih pojasnil,   lahko pokličete na spodnjo telefonsko številko ali pišete na ta elektronski naslov.
Tel.: 01 230 94 80, srsvzi-info@jps-rs.si

Nazaj na seznam novic