KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - ponedeljek, 05. februar 2018

Začetek vlaganja zahtevkov za dodelitev pomoči po pozebi 2017 v sadjarstvu in vinogradništvu (5.2.2018)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva, da je bilo v petek, 12. januarja v Uradnem listu RS objavljeno Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov, za dodelitev pomoči najbolj ogroženim kmetijskim gospodarstvom po pozebi v letu 2017 v sadjarstvu in vinogradništvu. Upravičenci lahko zahtevek vložijo od 5. februarja in vse do vključno 6. marca letos.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vsem kmetijskim gospodarstvom, ki imajo na podlagi podatkov iz aplikacije Ajda najmanj en GERK s stopnjo poškodovanosti vsaj 60 odstotkov, poslala predtiskan obrazec »Pomoč za najbolj prizadeta kmetijska gospodarstva«. 

 

Če kmetijsko gospodarstvo predtiskanega obrazca ne bo prejelo, lahko uporabi obrazec, ki je objavljen na spletni strani agencije, ter ga z izpolnjenimi podatki, podpisom in drugimi prilogami posreduje na agencijo.

 

Izpolnjen in podpisan obrazec se šteje za »Zahtevek za dodelitev pomoči za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva«. Kmetijsko gospodarstvo vloži zahtevek na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali odda osebno v sprejemni pisarni agencije.

 

O zahtevkih bo odločala agencija. Rok za izdajo odločb je šest mesecev od poteka roka za vložitev zahtevka. Agencija vroča odločbe z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme, navedenega na odločbi.

 

Pomoč po pozebi 2017 se izplačuje v skladu z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (Uradni list RS, št. 40/17).

 

Nazaj na seznam novic