KGZ Ptuj X
GO

Projekti

Novice - Nasveti - Poljedelstvo - četrtek, 20. februar 2020

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA PRIDELAVO SLADKORNE PESE

Celoten članek PDF (za prenos kliknite tukaj)

TLA IN KOLOBAR

Sladkorna pesa je  zahtevna poljščina, zato zanjo izberemo globoka, dobro strukturna tla z urejenim vodno zračnim režimom.

Njiva ne sme biti zapleveljena, mora biti dobro založena s hranili, humusom in imeti ustrezno pH vrednost tal, med 6 do 7 pH.

Sladkorno peso pridelujemo v 4 letnem kolobarju. Nikoli je ne pridelujemo v monokulturi zaradi enostranske rabe hranil, večjega pojava bolezni in škodljivcev.

Neprimerni predposevki so: vse križnice: ogrščica, koleraba, repica, repa in oljna redkev, preorana lucernišča in deteljišča, krmna pesa in sladkorna pesa.

OSNOVNA PRIPRAVA TAL

Po žetvi  tla plitvo obdelamo  in tako omogočimo hitro preperevanje žetvenih ostankov, vznik plevelov in ohranitev vlage v tleh. Podrahljavanje izvajamo na 3 do 4 leta, predvsem na težkih tleh, da razbijemo plazino, ki predstavlja zbito plast med ornico in mrtvico. Ob prisotnosti trajnih plevelov  priporočamo  zatiranje trajnih plevelov na strnišču s herbicidi na osnovi glifosata.

Na njive, ki so zapleveljene z večletnimi pleveli, praviloma ne sejemo strniščnih dosevkov, prej zatremo plevele, šele nato naredimo  setev dosevkov.

Jesensko oranje naredimo v drugi polovici septembra ali v oktobru in ob tem zaorjemo hlevski gnoj.  Dve tretjini fosforjevih in kalijevih gnojil potrosimo v jesenskem času pred oranjem, ter uporabimo mineralna gnojila brez dušika.

Na lažjih in srednje težkih tleh je grobo poravnavanje brazde še zadnji jesenski ukrep.

Na težjih tipih tal pustimo brazdo neporavnano do pomladi, da pri nizkih temperaturah tla premrznejo, brazda pa po naravni poti razpade.

Na kislih tleh apnimo z apnenimi gnojili  po strnišču ali na jesensko brazdo.

 

GNOJENJE

Gnojenje pri pridelavi sladkorne pese v največji meri vpliva na količino in kakovost pridelka, zato gnojenje na pamet (brez analize tal) ni gospodarno.

Gnojenje z organskimi gnojili naredimo pozno poleti ali jeseni; najpozneje do zimske zmrzali in zaorjemo 20 - 30 t/ha hlevskega gnoja.

Gnojevko uporabimo spomladi, 10 – 20 dni pred setvijo.

Osnovno gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo  fosfor in kalij naredimo jeseni. Jeseni porabimo dve  tretjini   fosforjevih in kalijevih gnojil, ki jih potrosimo pred jesenskim oranjem.  Omogočimo, da hranila pridejo v plast tal, kjer se bo razvilo največ korenin in bodo hranila spomladi rastlinam čimprej dostopna, zmanjšamo  količino  soli v setvenem sloju, ki  spomladi v prevelikih količinah povzročajo koreninski ožig.

Za osnovno jesensko gnojenje se priporoča uporaba mineralnih gnojil brez dušika, z dodanim borom (npr. 0:10:30 + 0,2B).

Ostalo količino  fosforjevih in kalijevih gnojil potrosimo spomladi pred setvijo.

Z mineralnimi dušikovimi gnojili gnojimo spomladi, in sicer del pred setvijo, del z dognojevanjem.  Gnojenje z dušikom mora biti uravnoteženo, saj premalo dušika pomeni nižje pridelke, prekomerni odmerki dušika slabšajo kakovost, zmanjšujejo vsebnost sladkorja, pridelek korenov se ne povečuje, poveča se le delež listja in glav.

Mikrohranila (bor, mangan) dodamo foliarno.

Pomanjkanje mikroelementov se najpogosteje pojavlja zaradi nedostopnosti le-teh za rastline.  Zahvaljujoč veliki listni površini sladkorne pese in sposobnosti listov, da zadržijo kapljice raztopine, lahko s foliarnim gnojenjem zelo uspešno odpravimo pomanjkanje.

PRIPRAVA TAL ZA SETEV

Višina pridelka je močno odvisna od pogojev vznika, zato je že v začetku vegetacije potrebno poskrbeti, da ima seme, pozneje pa mlada rastlina, primerne pogoje za vznik in rast.

Jesensko brazdo poravnamo spomladi, takoj  ko so  tla primerna  za obdelavo.

Predsetveno pripravo tal naredimo s predsetvenikom, s katerim lahko  natančno uravnavamo globino, ter ustvarimo  plitev setveni sloj:

•  gornji krovni sloj debeline 2 - 3 cm, mrvičaste strukture, ki  omogoča dostop toplote in zraka,

•  srednji sloj oziroma  posteljica, debeline 0,8 cm v katero polagamo seme

•  spodnji sloj pod semenom, naj bo sklenjen (ne sme biti zbit) s potrebnim kapilarnim vzponom vode in zračen, da omogoča enakomeren vznik in hiter razvoj mlade rastline

Uporabimo predsetvenik, s katerim lahko natančno naravnamo globino. Krožnih bran praviloma ne uporabljamo, ker zemljo rahljajo pregloboko, posledica je slabši in neenakomeren vznik.

Neenakomeren vznik lahko pričakujemo, tudi če tla pripravljamo z orodji za konzervirajočo obdelavo, saj seme vznika iz različnih globin.

Priporočamo valjanje po setvi v primeru pomanjkanja vlage in pri konzervirajoči obdelavi tal.

SETEV

Za setev izberemo sorto, ki je prilagojena talnim in vremenskim razmeram na območju pridelave (pridelovalni rajon).

Optimalni čas setve je zadnja dekada v marcu in prva dekada v aprilu, ko so tla na globini setve dovolj ogreta.

Ugodna temperatura tal za kalitev je 8 do 12 oC, minimalna temperatura za kalitev je 4 do 5 ºC.

Sejemo  na   medvrstno razdaljo 45  ali 50 cm in razdaljo v vrsti od 16 -18 cm, v praksi  sejemo sladkorno peso na medvrstno razdajo 50 cm in v vrsti 16 cm. Globina setve je 3 cm.

Poraba semena znaša okrog  1,3 SE ali 130.000 semen na ha. Ob 75 do 85 % vzniku dosežemo optimalno število med 95.000 do 110.000 rastlin na ha.

ZATIRANJE PLEVELOV

Sladkorna pesa je do sklenitve vrst precej nekonkurenčna plevelom. Že 10 % pokrivnost tal s pleveli v stadiju 4 - 6 pravih listov sladkorne pese povzroči gospodarsko škodo na pridelku.

 

Uporaba herbicidov po setvi pred vznikom in po vzniku

 

Uporaba herbicidov po setvi pred vznikom je smiselna na močno zapleveljenih njivah in na težjih tleh, kjer tla po padavinah ne dopuščajo takojšnjega prehoda traktorja s škropilnico. Uporaba Goltixa WG 90 po setvi pred vznikom je priporočljiva tudi na površinah, kjer se pričakuje zapleveljenost s pravo kamilico.

 

Uporabite lahko kombinacijo:

 

Prvo škropljenje

 • pred vznikom Goltix WG 90 1,3 kg/ha + *Dual gold 960 SC 0,8 - 1,1 l/ha ali
 • pred vznikom samo Goltix WG 90 1,3 kg/ha

Drugo škropljenje:

 • po vzniku Betanal Expert 1 l/ha + Goltix WG 90 1 kg/ha

Tretje škropljenje: 

 • po vzniku  Betanal Expert 1,2 – 1,5  l/ha + Goltix WG 90 1,5  kg/ha

 

Če ste po setvi pred vznikom uporabili kombinacijo herbicidov (Goltix WG 90 z Dualom Gold 960 SC), lahko uporabite herbicide po vzniku, ko ima pesa poleg kličnih vsaj dva prava lista. Herbicidne kombinacije in odmerke herbicidov po vzniku prilagajamo velikosti plevelov (razvojnemu stadiju plevelov) in razvojnemu stadiju sladkorne pese.

Dual Gold 960 EC (S – metolaklor 96 %) in Goltix WG 90 (metamitron 90 %) sta prepovedana na VVOI (najožje vodovarstveno območje) in na NUV KOPOP za kmetije vključene z zahtevami VOD_FFSV in POZ_FFSV (uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih).

 

Uporaba herbicidov samo po vzniku

 

Prvo škropljenje opravimo  po vzniku plevelov, ko so pleveli  v stadiju kličnih listov.  Potrebna  so najmanj tri škropljenja po vzniku.

 

Prvo škropljenje:

 • Betanal Expert 0,5 - 0,7 l/ha + Goltix WG 90 0,8 -1 kg/ha

Drugo škropljenje:                                        

 • Betanal Expert       1 I/ha     + Goltix WG 90 1 kg/ha      

Tretje škropljenje:                                   

 • Betanal Expert 1,2 -1,5 l/ha + Goltix WG 90 1,5 kg/ha

 

Drugo in tretje škropljenje je običajno potrebno opraviti  5 -14 dni po predhodnem (v stadiju kličnih listov ponovnega vznika plevelov).

Višje navedene odmerke uporabite, ko ima sladkorna pesa razvita vsaj dva prava lista.

Največji skupni odmerek Betanal Expert je 3,5 l/ha, uporaba le v split – deljeni aplikaciji.

 

Primer za KOPOP VOD FFS in POZ FFS:

 

Prvo škropljenje

 • Betanal Expert 0,8 l/ha

Drugo škropljenje

 • Betanal Expert 1,2 l/ha

Tretje škropljenje

 • Betanal Expert 1,5 l/ha

 

V primeru, da bo Betanal maxxPro pridobil izredno dovoljenje za uporabo za drugo in zadnje tretje škropljenje uporabimo namesto Betanala Expert  - Betanal MaxxPro  v količini 1,5 l/ha. Vsebuje naslednje aktivne snovi: desmedifam 47 g/l (4,48 %) + etofumesat 75 g/l (7,23 %) + lenacil 27 g/l (2,56 %)  + fenmedifam 60 g/l (5,73 %). Maksmalna poraba 4,5 l / ha letno.

Betanal Expert vsebuje naslednje aktivne snovi: desmedifam 7,1 % + etofumesat  11,2 % + fenmedifam 9,1 %.

 

Prvo škropljenje opravimo ko ima sladkorna pesa viden prvi list (faza 10 BBCH) in pleveli v fazi kličnih listov. Drugo in tretje škropljenje naredimo v razmakih od 7 do 10 dni, ko se pojavijo novi pleveli in do faze sladkorne pese 6 do 8 listov.

Poraba vode 200 – 400 l na ha.

 

Škropljenja ne  izvajamo v rosi ali po obilnem deževju in ko so temperature nižje od 5°C ali  višje od 23°C. Ob neugodnih vremenskih razmerah je boljše počakati kakšen dan.

 

 

Za  zatiranje ozkolistnih plevelov uporabimo

 

Agil 100 EC 0,75 - 1 l/ha za enoletne plevele, večletne plevele 1 – 1,5 l/ha  ali Fusilade Forte 0,8 l/ha enoletni pleveli, večletni pleveli 1,3 – 2 l/ha ali

Focus Ultra 1 - 2 l/ha enoletni pleveli, večletni pleveli 2 – 4 l/ha.

Graminicidov ne mešamo  z herbicici za širokolistne plevele.

 

CONVISO@SMART  TEHNOLOGIJA – NOVOST NA PODROČJU ZATIRANJA PLEVELOV V SLADKORNI PESI

Je nova tehnologija zatiranja plevelov v sladkorni pesi. Nova tehnologija sloni na dveh temeljih, to je uporaba herbicida CONVISO® ONE skupaj s hibridi sladkorne pese - SMART KWS hibridi tolerantni na herbicid CONVISO® ONE. Uporaba samo v sortah sladkorne pese tolerantne na herbicide iz skupine ALS inhibitorjev.

CONVISO® ONE je registriran za uporabo do 8 listov sladkorne pese, vendar je čas uporabe odvisen od razvojne faze plevelov. Optimalen čas uporabe je v fazi od 1 do 3 listov plevela. Nekatere vrste plevelov lahko uspešno uničimo do 6 listov plevela, vendar  je bela metlika (Chenopodium album) plevel, ki določa čas uporabe pripravka CONVISO® ONE.

Odmerek na ha CONVISO® ONE je herbicid, ki ga lahko uporabimo v deljenem odmerku (split aplikacija) ali enkratnem odmerku. Maksimalna količina znaša  1 l na ha na leto ob enkratni uporabi ali v deljenem odmerku 2 x po 0,5 l na ha v intervalu 10 - 14 dni.

 

Prvo škropljenje:   najpozneje ko doseže bela metlika fazo 2 pravih listov (2 kotiledona in 1 par pravih listov) in sladkorna pesa v fazi do 4 listov

Drugo škropljenje: sledi 10 – 14 dni po prvem škropljenju, odvisno od lokalnih pogojev in ponovnega vznika plevelov, sladkorna pesa v fazi od 4 do 8 listov.

Priporočena poraba vode je od 200 do 400 l na ha.

V sušnih pogojih in kasnejšem ponovnem vzniku plevelov je lahko čas med škropljenji tudi daljši.

Herbicidi, ki  pripadajo skupini ALS inhibitorji imajo počasnejše delovanje v primerjavi  s klasičnimi herbicidi.  Po uporabi herbicida  CONVISO® ONE  so prvi znaki delovanja vidni po 5 – 7 dneh, tako da pleveli zaostanejo v rasti, začnejo rumeneti (pojavlja se kloroza) ali  listi postanejo rdečkaste barve, potemnijo (nekroza) in odmrejo (po 7 - 20 dneh).

Če bomo v Sloveniji pridobili izredno dovoljenje v letu  2020 za uporabo pripravka CONVISO® ONE bodo pridelovalci, ki bodo sejali seme SMART hibridov sladkorne pese lahko uporabili pripravek na svojih posevkih sladkorne pese že v letu 2020.

 

ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV

Na semenu nanešen insekticid ščiti pred  začetnim napadom strun, bolhačev in listnih uši. 

Po potrebi, zaščitimo majhne rastline sladkorne pese  pred bolhačem s pripravki:

 

Karate Zeon 0,15 l/ha ali  Bulldock 0,4 l/ha ali Fastac 0,2 l/ha.

 

Ob napadu  listnih uši uporabimo:

 

Karate Zeon 0,1 l/ha ali Perfektion 0,6 l/ha.

 

TALNI ŠKODLJIVCI

So strune, ogrci, ličinke košeninarjev in talne sovke. Škodo, ki jo povzročajo so  objedene korenine, rovi v pesi in rastline propadajo.

Ukrepi zatiranja so izogibanje večletnemu travinju, kot predposevku, večkratna obdelava, optimalni roki setve, uporaba tretiranega semena.

MEDVRSTNO OKOPAVANJE

Sladkorna pesa je okopavina, ki pozitivno reagira na medvrstno okopavanje.

Prvo medvrstno okopavanje naredimo, ko so vidne vrste in zadnje pred zadnjim škropljenjem s herbicidi, ker z okopavanjem prekinemo herbicidni sloj v tleh in  omogočimo plevelom nemoteno kalitev.

Pri prvem okopavanju uporabljamo zaščitne diske za zaščito mladih rastlin, okopavanje opravimo plitko do globine 5 cm in čim bližje rastlini. Naslednja okopavanja globlje in vstran od rastlin, da ne poškodujemo korenin.

Pred okopavanjem dognojimo z dušikom (KAN).

Medvrstno okopavanje dobro vpliva na boljše ukoreninjenje pese in s tem lažje sprejemanje hranil iz tal, boljšo izmenjavo zraka med tlemi in atmosfero (boljša zračnost tal), enakomerno vpijanje vode oz. padavin, preprečevanje izgub vode iz tal (zaskorjenost).

 

BOLEZNI

Glavne bolezni sladkorne pese in zatiranje:

Koreninski ožig  - se pojavi v času vznika pese na zbitih vlažnih, zaskorjenih tleh, preglobokih setvah ali uporabe prevelike količine gnojil ali visokih odmerkov herbicidov.

Srčna trohnoba korenov  je posledica pomanjkanje ali nedostopnosti bora na bazičnih, peščenih tleh z malo organske snovi in sušnih pomladi. Uporabimo pripravke na osnovi bora  od stadija 8. listov: Solubor DF 4 - 5 kg/ha ali nutribor 3 kg/ha ali topbor 4 – 5 kg/ha…

Pesna listna pegavost (Cerkospora) – je  gospodarsko najpomembnejša bolezen sladkorne pese. Znamenja opazimo kot drobne sive okrogle 2 - 3 mm velikih pege z rdečerjavo obrobo, ki se pojavijo najprej na starem listju.  Prve okužbe nastanejo pri dnevnih temperaturah  zraka 25 - 27°C  več dni zapored in relativni vlagi 98 -100%.

Pojavlja se vsako leto v obdobju julij – september, v ugodnih letih še prej.

Škropljenje opravimo, ko so za bolezen ugodne razmere in ponavljamo 3 do 5 krat.

Za dobro zaščito  je potrebno:

 • Izbirati tolerantnejše sorte
 • Škropiti na začetku pojava bolezni
 • Menjava aktivnih snovi oziroma mešanje različni aktivnih snovi
 • Uporaba zadostne količine vode (300 l/ha) z dobro aplikacijo, da je listje dobro omočeno
 • V ugodnih pogojih razmak med škropljenji največ 3 tedne
 • Najboljši čas škropljenja je zjutraj
 • Temperature ob škropljenju naj bodo pod 25 0 C

 

Za zatiranje so v Sloveniji registrirani naslednji fungicidi:

Eminent 125 EW,  aktivna snov tetrakonazol 12,5 % v odmerku 0,8 l/ha  za zatiranje pesne listne pegavosti (Cerkospora betikola), pesne pepelovke in sive pesne listne pegavosti, karenca 30 dni za sladkorno peso

Sphere 535 SC aktivna snov ciprokonazol 16 % in trifloksistrobin 37, 5 %, v odmerku 0,35 l/ha za zatiranje cerkospore, sive pesne listne pegavosti in pesne rje, karenca 21 dni za sladkorno peso

Score 250 EC, aktivna snov difenokonazol 25 % za zatiranje pesne listne pegavosti (Cercospora beticola), pesne pepelovke (Erysiphe betae) in pesne rje (Uromyces betae) v odmerku 0,4 l/ha, karenca 28 dni za sladkorno peso

Mirador Xtra  (staro ime AMISTAR EXTRA) aktivna snov azoksistrobin 20 % + ciprokonazol 8 %, v sladkorni pesi za zatiranje sive pesne listne pegavosti (Ramularia beticola), pesne listne pegavosti (Cercospora beticola), pesne pepelovke (Erysiphe betae) in pesne rje (Uromyces betae). Tretira se v odmerku 0,6 - 0,8 l/ha, karenca 21 dni za sladkorno peso.

Mavita 250 EC, aktivna snov difenokonazol 25 % v sladkorni, krmni in rdeči pesi za zatiranje pesne listne pegavosti (Cercospora beticola), pesne pepelovke (Erysiphe betae) in pesne rje (Uromyces betae) v odmerku 0,4 L/ha. Največ 2 -krat v eni rastni sezoni, z najmanj 21 - dnevnim razmikom med tretiranjema, karenca za sladkorno peso 28 dni.

Pri zatiranju pesne listne pegavosti (cerkospore) so se dobro izkazali dodatki pripravkov, ki vsebujejo baker.

V primeru izrednega dovoljenja pripravka Duett Ultra, aktivna snov  tiofonat metil + epoksikonazol uporabimo v najbolj ugodnih razmerah za razvoj bolezni pripravek Duett ultra v količini 0,4 – 0,6 l/ha. Uporaba največ 2 krat na leto.

Siva listna pegavost: bolezenska znamenja se pojavljajo v obliki svetlih - sivih peg nepravilnih oblik, velikosti 4 -10 mm in obrobljenih s svetlo rjavim robom. Lahko jih zamenjamo s cercosporo. Izrazi se v letih z vlažnimi poletji in nižjimi temperaturami zraka. Ukrepi zatiranja  kot pri cercospori.

Bradatost korenov (Rizomanija) - junija ali julija se pojavijo področja (gnezda) kjer listi pese porumenijo koreni začnejo tvoriti stranske korenine v obliki brade in lahko tudi zgnijejo. Bolezen ni možno zatirati (setev tolerantnih sort na okuženih območjih in širši kolobar).

Gnitje korenov (Rizoctonija) - v poletju nastajajo območja (gnezda) kjer rastline začnejo  veneti in odmirati, koreni začnejo gniti pri koncu korena, pri močni okužbi v celoti zgnijejo. Bolezen se da omiliti z odvajanjem vode s površine, izboljšanjem strukture tal (setvijo strniščnih dosevkov…), širši kolobar, sejemo tolerantne sorte.

 

Uporabljamo lahko samo registrirana FFS in sredstva, ki imajo dovoljenje ali izredno dovoljenje za uporabo v republiki Sloveniji.

Za vsak posamezen pripravek upoštevamo datum veljavnosti pripravka in do katerega datuma še lahko uporabimo pripravek, ki ga imamo na zalogi. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda, voditi evidence o uporabi FFS in hraniti račune o nakupu.

SPRAVILO

Datum začetka spravila se določi na osnovi tehnološke zrelosti pese, količine pričakovanega pridelka in dogovorjenega časa odkupa oz. prevzema.

Za kvalitetno spravilo je pomembno:

 • njiva že ob pripravi za setev poravnana,
 • razporeditev rastlin v vrsti enakomerna,
 • posevek čist, brez plevelov,
 • hitrost kombajna prilagojena razmeram na polju,
 • kombajn dobro pripravljen in redno vzdrževan,
 • čas spravila prilagojen vrsti tal in vremenskim razmeram.

 

Peso skladiščimo v višje in širše kupe. Kup naj bo širok 4 do 6 metrov in visok 2 do 2,5 metra. Če peso skladiščimo v dolgih, nizkih kupih, je preveč izpostavljena negativnim vplivom vremenskih sprememb.

Izberemo lokacijo, kjer je možen dostop tovornjakov tudi v slabih vremenskih razmerah.

Pripravil: Ivan Puklavec, KGZS, KGZ Ptuj

Viri:

Tehnologija pridelave sladkorne pese, KGZS marec 2017

Tiskovina Sladkorna pesa, avgust 2002, številka 4, letnik 2, Center za sladkorno peso, revija za pridelavo sladkorne pese

Tehnološka navodila za pridelavo sladkorne pese, Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije, Zadruga Kooperativa Kristal z.o.o,  Trstenjak Slavko

Varstvo sladkorne pese, delavnica, Marjeta Miklavc KGZ Maribor

Gnojenje, predsetvena priprava tal, setev in oskrba med rastno sezono, delavnica, Draga Zadravec, KGZ Maribor

Spletna stran http://www.fito-info.si/, informacije o registriranih  FFS

 

Nazaj na seznam novic