KGZ Ptuj X
GO

Projekti

Novice - ponedeljek, 04. maj 2020

Koriščenje sektorske pomoči kljub temeljnemu dohodku

Kmečki zavarovanci, ki so temeljni dohodek na podlagi predložene izjave že prejeli, bodo predvidoma junija lahko preko eDavkov vložili izjavo, s katero bodo FURS sporočili, da pravice do temeljnega dohodka ne želijo uveljavljat in da zato želijo vrniti že izplačan dohodek. FURS bo izdal odločbo o vračilu sredstev. Na podlagi vračila po odločbi se bo štelo, da pravice do temeljnega dohodka kmečki zavarovanec ni uveljavljal, kar pomeni, da s tem ne izpade iz ukrepov po 74. členu ZIUZEOP.

Sektorski odloki, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 61/20, omogočajo naslednja nadomestila:

 • nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
  • turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami);
  • izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
  • vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
  • osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
  • prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet);
  • muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
  • tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
  • apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);
  • nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom (SKD 96.040 Dejavnosti za nego telesa);
  • organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
  • usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
  • prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
 • nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa,
 • nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju,
 • nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina.

 

Nazaj na seznam novic