KGZ Ptuj X
GO

Projekti

Novice - četrtek, 07. maj 2020

UKREPI SEKTORSKA POMOČ TER OSTALI UKREPI V KMETIJSTVU ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 - RAZLAGA

 

*(SEKTORSKA POMOČ DOPOLNILNE DEJAVNOSTI DODATNA OBRAZLOŽITEV: Izpad dohodka se prizna v deležu 20 % vsote izstavljenih računov brez obračunanega davka na dodano vrednost  v obdobju od 16. marca do 31. maja 2019 v okviru izvajanja dopolnilnih dejavnosti.

V primeru, ko je dopolnilna dejavnost na kmetiji registrirana po 31. marcu 2019 se kot vsota izstavljenih računov v letu 2019 upošteva povprečni mesečni dohodek, ki je bil ustvarjen v okviru izvajanja dopolnilnih dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19   v letu 2019 od dokončnosti odločbe upravne enote, pomnožen s količnikom 2,5.

Nazaj na seznam novic