KGZ Ptuj X
GO

Projekti

Novice - Nasveti - Ekološka pridelava - sreda, 11. november 2020

EKOLOŠKO KMETOVANJE - ZAKAJ EKOLOŠKA PRIDELAVA HRANE ?

Ekološko kmetijstvo  je oblika kmetovanja, kjer se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava , reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. Ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane ekološko kmetijstvo pomeni trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, ter uveljavljanje načela dobrobiti živali.

Kmetije lahko  s takšnim načinom  kmetovanja ustvarijo višjo dodano vrednost pri svojih pridelkih. Prav tako je ekološko kmetijstvo dobro izhodišče   drugim alternativnim dejavnostim na kmetiji.

Prehod v ekološko kmetovanje je postopen, saj je potrebno celotno kmetijo  pripraviti na ekološko pridelavo, da jo očistimo vseh škodljivih snovi. Za pridobitev certifikata sheme kakovosti ekološke pridelave potrebuje kmetija 2 oziroma 3 leta. V vmesnem obdobju je kmetija v preusmeritvi iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo. Preusmeritev se začne po prijavi v kontrolno organizacijo za certificiranje ekološkega kmetovanja in   podpisu pogodbe .

Obdobje preusmeritve traja najmanj dve leti, za trajne nasade pa tri leta. Obdobje preusmeritve se lahko v določenih primerih tudi podaljša. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se v primeru uporabe katerega koli nedovoljenega sredstva v ekološki pridelavi, po podpisu pogodbe o kontroli in certificiranju, preusmeritev šteje od datuma zadnje uporabe nedovoljenega sredstva. Med nedovoljena sredstva spadajo lahko topna mineralna gnojila, kemično sintetizirana  fitofarmacevtska sredstva , uporaba gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov , ter  različni regulatorji rasti.

 

 Pridelki imajo v obdobju preusmeritve kmetije v ekološko kmetovanje naslednje statuse:

-  v 1. letu preusmeritve v ekološko kmetovanje so pridelki na kmetiji »konvencionalni«,

-  v 2. in 3. letu preusmeritve v ekološko kmetovanje se pridelki prodajajo kot »pridelki iz preusmeritve«,

-   po 3. letu preusmeritve v ekološko kmetovanje pridelke označujemo kot »ekološke«.

Če  upoštevate vse predpise in določila, ki veljajo za ekološko pridelavo, prejmete po izvedeni kontroli certifikat, ki zagotavlja, da poteka pridelava skladno z določili in predpisi ekološke pridelave, kar je prav tako zagotovilo potrošniku, da gre za živila višje kakovosti.

S pridobitvijo certifikata  pridobi  kmetija pomembno vlogo  tudi na tržišču, saj si tako poveča  zaupanje potrošnikov, ki iščejo popolnoma naravna ekološko pridelana živila.  Takšen način pridelave je zagotovilo potrošnikom, da gre za živila višje kakovosti, ki so bogata s hranilnimi snovmi , so polnega okusa in  so pridelana na popolnoma naraven način v skladu z zelo strogimi predpisi.

 V zadnjem obdobju   je prav tako povečano zanimanje in povpraševanje trgovskih verig in ekoloških trgovin po  lokalnih ekoloških živilih.

Za lažjo prepoznavnost  lahko ekološka živila označimo  zaščitnimi znakom, ki pa ni obvezen:

    Nacionalni zaščitni znak »ekološki«, za katerega je potrebno oddati vlogo za uporabo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Kmetijam, ki so vključene v kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja je na voljo tudi ukrep Ekološko kmetovanje v okviru ukrepov kmetijske politike.

Informacije o preusmeritvi in vstopu v ekološko kmetijstvo lahko vedno dobite pri svetovalcih specialistih za ekološko kmetovanje, ter terenskih kmetijskih svetovalcih na vseh izpostavah Kmetijsko gozdarskih zavodov  pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Vredno si je ogledati  tudi spletno stran Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer je navedena tudi vsa domača in evropska zakonodaja na tem področju. Veliko ažuriranih koristnih informacij dobite tudi na spletnih straneh kontrolnih organizacij.

Ekološko kmetovanje je lahko nova priložnost na vaši kmetiji. Odločitev pa mora vendarle biti dobro premišljena in vključevati vse družinske člane na kmetiji, saj ta vrsta pridelave zahteva velik miselni preskok , veliko znanja in motivacije za  učenje  novih tehnologij.

Vsi, ki se odločate o prehodu v  ekološko kmetovanje  je  31.12.2020 datum, do katerega se  je potrebno prijaviti v kontrolno organizacijo.

Prav tako se morajo prijavit  vsi tisti , ki si želijo pridobiti certifikat za leto 2021 .

Vsako leto je potrebno pridobiti nov certifikat, ki zagotavlja skladnost pridelave s predpisi.

V Sloveniji imamo štiri organizacije , ki vam lahko izdajo certifikat. Te so:

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu s sedežem v Mariboru. Vinarska 14, Maribor, 

Inštitut za kontrolo in certificiranje Univerze v Mariboru

Bureau Veritas d.o.o.

TÜV SÜD Sava

Premislite in z vstopom v ekološko kmetovanje  povečajte konkurenčnost svoje kmetije ,  ter si  zagotovite nove priložnosti na trgu s certifikatom za ekološko pridelavo.

KGZS Zavod Ptuj

Kmetijska svetovalna služba

Darja Artenjak, inž. kmet.

 

Obrnite se na kontaktne svetovalk, ki vam lahko dodatno pojasnijo pogoje za ekološko kmetijstvo na KGZS Zavodu Ptuj

Izpostava Ptuj :  Darja Artenjak, inž.kmet. T: 02 749 36 29, M: 031 688 770
E: darja.artenjak@kgz-ptuj.si

Izpostava Ormož; Branka Majcen , univ.dipl.inž.kmet.; T: 02 741 75 04,
M: 031 615 763;  E: branka.majcen@kgz-ptuj.si

Izpostav Slovenska Bistrica Marija Kresnik , univ.dipl.inž.kmet; T: 02 843 01 32
M: 031 649 014; E: marija.kresnik@kgz-ptuj.si

Izpostav Lenart;  Cvetka Bunderla , univ.dipl.inž.agr.; T: 02 729 09 45
M: 031 649 001; E: cvetka.bunderla@kgz-ptuj.si

Izpostava Radlje ob Dravi  Suzana Pušnik, univ.dipl.inž.kmet; T: 02 877 06 91
M: 051 300 418,   E: suzana.pusnik@kgz-ptuj.si

Nazaj na seznam novic