KGZ Ptuj X
GO

Projekti

Novice - Nasveti - Prašičereja - ponedeljek, 22. november 2021

Finančna pomoč za rejce prašičev

Agencija poziva nosilce kmetijskih gospodarstev, ki redijo kategorijo prašičev pitancev od 30 kilogramov dalje, pitane na višjo težo, in kmečko rejo prašičev  oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kilogramov oziroma kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj in izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 181/2021, da oddajo zahtevek za dodelitev finančne pomoči.

Zahtevke za dodelitev finančne pomoči lahko vlagatelji vložijo od 20.11.2021 do 26. novembra 2021, na naslov:

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

s pripisom na kuverti: »Finančna pomoč pri reji prašičev 2021«

Nazaj na seznam novic