KGZ Ptuj X
GO

Projekti

Novice - torek, 05. september 2017

Konstituiranje sveta zavoda

Na 1. konstitutivni seji sveta KGZS Zavoda Ptuj, ki je bila 5.9.2017 je svet zavoda potrdil mandate članom sveta zavoda in izvolil predsednika ter podpredsednika sveta zavoda.

Svet zavoda sestavljajo:

  • Predstavniki ustanovitelja: Sladič Polona, Leskovar Miha in Napast Andrej.
  • Predstavniki uporabnikov:  Toplak Marko, Orthaber Jožef in Kosi Dušan.
  • Predstavniki zaposlenih: Brodnjak Ivan, Golob Franček in Zorin Miran.

Svetu zavoda prične teči 4 letni mandat 5.9.2017.

Svet zavoda je za predsednika izvolil Kosi Dušana, za podpredsednika pa Brodnjak Ivana.

Člani sveta zavoda so se dogovorili o načinu dela sveta zavoda v tem mandatu.

Nazaj na seznam novic