KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Namakanje

Nasveti o namakanju

Namakanje - sreda, 08. november 2017

Ne glede na prihajajočo jesen, je prav, da opozorimo na pomen kakovosti vode za namakanje. Vsakoletne suše vplivajo na kmetijsko pridelavo, zato je nujno razmišljati o uvedbi namakalnih sistemov. Suša ni nenaden pojav, ampak pride postopoma in vsaj v začetni fazi neopazno, po navadi pa se je v resnici zavemo šele takrat, ko je že prepozno. Zato sta potrebna načrtovanje in izgradnja namakalnih sistemov prej, preden nastopijo škodljive ali celo uničujoče posledice pomanjkanja vode.

Nasveti - Namakanje - ponedeljek, 13. junij 2016

Namakanje kmetijskih zemljišč je tesno povezano s podnebjem, talnimi razmerami in vrsto kulture, ki jo pridelujemo. Zato je nujno poznavanje lastnosti tal, na katerih se bo izvajalo namakanje. Tla so pomemben naravni vir, zato moramo biti previdni pri gospodarjenju z njimi.

Nasveti - Namakanje - ponedeljek, 13. junij 2016

Letošnjo zimo so zaznamovale nizke temperature in malo padavin. Povprečne  temperature so bile v SV Sloveniji od decembra do februarja za pet stopinj nižje od dolgoletnega povprečja v obdobju 1981 – 2010 (Vir: ARSO).  

Nasveti - Namakanje - ponedeljek, 13. junij 2016

Voda, ki jo uporabljamo za namakanje s svojimi lastnostmi vpliva na tla, rastline, namakalno opremo in preko pridelka tudi na človeka. Kritične lastnosti vode za namakanje so lahko: vsebnost nitratov in nitritov, vsebnost železa in mangana, natrijevi ioni, klor, težke kovine, elektroprevodnost, vsebnost pesticidov in patogenih mikroorganizmov. V nadaljevanju se bomo omejili samo na mikrobiološke lastnosti vode za namakanje.