KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Namakanje

Nasveti o namakanju

Novice - Osemenjevalno središče - petek, 09. april 2021

Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da bomo od 20.04.2021 do 23.04.2021 izvajali distribucijo semena bikov, potrošnega materiala in dušika na terenu.

 

Novice - ponedeljek, 04. maj 2020

Obveščamo vas, da je rok, ki je bil predviden kot skrajni rok za predložitev izjave za oprostitev plačila prispevkov za mesec marec in april 2020 (to je 30.4.2020), z novelo ZIUZEOP-A podaljšan do 9.5.2020.