KGZ Ptuj X
GO

 

STROKOVNA SREČANJA V RAZLIČNIH KMETIJSKIH PANOGAH - ZOOTEHNIKA

 

JN BIOVARNOST GRADIVO

JN KONJEREJA GRADIVO

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA STROKOVNO SREČANJE S PODROČJA ZOOTEHNIKE - KONJEREJA

PRIJAVNICA ZA KONJEREJO

VIDEO REPORTAŽA IZOBRAŽEVANJA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA STROKOVNO SREČANJE S PODORČJA ZOOTEHNIKE - IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH

PRIJAVNICA SKLOP A ZOOTEHNIKA

VIDEO REPORTAŽA IZOBRAŽEVANJA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA STROKOVNO SREČANJE S PODROČJA ZOOTEHNIKE - GOVEDOREJA

GRADIVO GOVEDOREJA

VIDEO REPORTAŽA IZOBRAŽEVANJA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA STROKOVNO SREČANJE S PODORČJA ZOOTEHNIKE - PERUTNINARSTVO

PRIJAVNICA PERUTNINARSTVO

GRADIVO PERUTNINARSTVO