KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o prašičereji

Izobraževanja - Obvezna izobraževanja - torek, 27. februar 2018

KGZS Zavod Ptuj bo v novembru in decembru 2017 izvedel obnovitvene tečaje FFS.

ki bo organiziran v torek, dne 23.3.2021 ob 9.00 uri preko aplikacije zoom, dostopna je preko spletne strani KGZS Zavoda Ptuj in na vabilu