KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Vinogradništvo in vinarstvo - sreda, 12. junij 2024

OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije že večinoma odcvetela, fenološka faza – BBCH 69 (konec cvetenja) – BBCH 73 (Jagode velikosti prosenih zrn; grozdiči se začenjajo povešati). Trenutno ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus Ball.) v vinogradih najdemo v stadiju ličinke L1 in L2 ter tudi prve ličinke L3 stadija.

Sporočamo vam, da bo v naslednjih dneh čas za zatiranje ameriškega škržatka, ki je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, zato je nujno čim bolj znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka.

Prvo tretiranje je na območju SV Slovenije treba opraviti, ko bo trta povsem odcvetela in najkasneje  do 23. junija.

Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno:
-        v vinogradih za pridelavo grozdja in na trti v brajdah in ohišnicah na razmejenih območjih zlate trsne rumenice (v okuženih območjih in varovalni pasovih),
-        v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah povsod po Sloveniji.

OPOZORILO:                                                                                                                                                                                                                                                    
Zatiranje opravite šele takrat, ko bo trta povsem odcvetela. Pripravki, ki se uporabljajo za zatiranje ameriškega škržatka, so namreč nevarni za čebele. Pred tretiranjem je treba pokositi cvetočo podrast v vinogradu oziroma na drugi način preprečiti, da bi jo fitofarmacevtsko sredstvo (FFS) doseglo.

V letu 2024 se za zatiranje ameriškega škržatka uporabljajo naslednja fitofarmacevtska sredstva:

FFS Akt. snov Odmerek Število dovoljenih tretiranj v eni rastni dobi Opombe
ASSET FIVE piretrin (4,65%) 0,96 L/ha tri  
BIOTIP FLORAL piretrin (1,86%) 1,6 L/ha tri  
DECIS 100 EC deltametrin (10%) 75 ml/ha Eno v fenofazah po BBCH od 15 do 89
DECIS 2,5 EC4 deltametrin (2,5%) 0,5 L/ha

Eno

Dve

Eno tretiranje: v vinogradih za pridelavo grozdja in matičnih vinogradih

Dve tretiranji: v matičnjakih in trsnicah

FLORA VERDE piretrin (1,86%) 1,6 L/ha tri  
MAVRIK 240 EW tau-fluvalinat (24%) 0,2 L/ha dve  
MOSPILAN 20 SG (4) acetamiprid (20%) 0,375 kg/ha eno Uporablja se lahko samo na podlagi napovedi JSZVR
MOVENTO SC 100 spirotetramat (10%) 0,7 L/ha dve Zaradi doseganja perzistentnega učinka je obvezna samostojna uporaba, mešanje z drugimi FFS se zato odsvetuje
SIVANTO PRIME flupiradifuron (20%) 0,5 L/ha eno  

POMEMBNO: 
Vinogradniki morajo vsa FFS uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Pri uporabi FFS je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14, 28/18, 56/22 in 155/22).

Učinkovitost tretiranja je zelo odvisna od učinkovitega nanosa FFS, zato je priporočljiva uporaba klasičnih pršilnikov. Da dosežemo dobro omočenost rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode (vsaj 400 l/ha) in uporabo močil.

Vinogradi za pridelavo grozdja – ekološka pridelava:

V vseh razmejenih območjih so obvezna najmanj 3 tretiranja z enim od pripravkov na podlagi piretrina: BIOTIP FLORAL (piretrin (1,86%)) EKO nevarno čebelam;, FLORA VERDE (piretrin (1,86%)) EKO nevarno čebelam; ali ASSET FIVE (piretrin (4,65%)) EKO nevarno čebelam;. 

Teh pripravkov se ne sme uporabljati v vročini in na neposrdni sončni svetlobi. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Za dobro delovanje je potreben ustreten pH in sicer pod 6.5. Zaradi boljše učinkovitosti zatiranja je priporočljivo, da se pri uporabi teh sredstev škropilni brozgi doda ustrezno močilo oziroma adjuvant.

Pomembno: uporabi se močila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi.

Vinogradi za pridelavo grozdja - integrirano varstvo:

Pri prvem tretiranju uporabimo pripravek MOSPILAN 20 SG (4) (acetamiprid (20%)); ali SIVANTO PRIME (flupiradifuron (20%)) nevarno čebelam; ali MOVENTO SC 100 (spirotetramat (10%)) nevarno čebelam;. Ti pripravki imajo sistemičen – rezidualni način delovanja in učinkovito zatirajo ameriškega škržatka za obdobje cca. 3 tednov. Ostala sredstva s kontaktnim načinom delovanja so učinkovita krajše obdobje (v povprečju le en teden).

Število tretiranj po občinah – integrirano varstvo:

Območje in institucija Občine Število obveznih tretiranj letno

Okuženo območje

(Štajerska in Prekmurje)

KGZS - Zavod Maribor

Lendava, Dobrovnik, Beltinci, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Moravske Toplice, Murska Sobota, Rogašovci, Turnišče, Kobilje, Kuzma, Puconci, Cankova, Grad, Hodoš, Črenšovci, Odranci, Velika Polana, Trnovska vas, Destrnik, Sveti Jurij ob Ščavnici,   Sveti Tomaž,  Ljutomer, Ormož, Razkrižje, Središče ob Dravi, Duplek, Lenart, Cerkvenjak, Pesnica, Šentilj, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Apače, Benedikt, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Juršinci, Ptuj, Dornava, Gorišnica, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Kidričevo, Hajdina, Markovci, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Majšperk, Žetale, Podlehnik, Videm, Cirkulane, Zavrč, Poljčane, Makole 3 tretiranja

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe

(Štajerska)

KGZS - Zavod Maribor

Kungota, Maribor, Slovenska Bistrica 3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.

Nazaj na seznam novic