KGZ Ptuj X
GO

Kontakti

Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje

Ormoška c. 28, 2250 Ptuj
Predsednik/ca: Barbara Belšak, 040 897 845
Tajnik/ca: Maruša Zelenjak, 040 289 818
Spletna stran: https://www.facebook.com/DPM.SpodnjePodravje/
Območje delovanja: občine spodnjega Podravja.

Združenje kmečkih sirarjev Slovenije

Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
Predsednik/ca: Milan Brence
Tajnik/ca: Sara Ketiš
Spletna stran: http://www.kmeckisiri.si/sl/o-drustvu
Telefon: 02 749 36 34
Člani Združenja so kmetije iz območja. celotne Slovenije

Združenje rejcev plemenskih telic Stoperce

Stoperce 7, 2289 Stoperce
Predsednik/ca: Galun Alojz
Tajnik/ca: Darja Artenjak, darja.artenjak@gmail.com
Telefon: 02 7493629

Združenje za medsosesko pomoč Strojni Krožek Posestnik

Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
Predsednik/ca: Zemljak Anton
Tajnik/ca: Darja Artenjak, darja.artenjak@gmail.com
Telefon: 02 7493629

Govedorejsko društvo Ptuj

Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
Predsednik/ca: Tacinger MIlan
Tajnik/ca: Darja Artenjak, darja.artenjak@gmail.com
Telefon: 02 7493629

Združenje rejcev prašičev Ptuj

Ormoška c. 28, 2250 Ptuj
Predsednik/ca: Hameršak Marjan
Tajnik/ca: Horvat Anton
Telefon: 02 7493608

Strojni krožek Dravsko Polje - Šikole

Zg. Jablane 35, 2326 Cirkovce
Predsednik/ca: Unuk Milan
Tajnik/ca: Horvat Anton
Telefon: 040 328429