KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Vinogradništvo in vinarstvo - sreda, 23. avgust 2023

Zlata trsna rumenica

Zlata trsna rumenica je nevarna in neozdravljiva bolezen trte, ki se v vinogradih zelo hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Glede na stopnjo razširjenosti in okuženosti vinogradov so določena razmejena območja za zlato trsno rumenico za območje zahodne, jugovzhodne in severovzhodne Slovenije, ki so sestavljena iz okuženih in varovalnih pasov.

 

Ključna ukrepa za uspešno zatiranje zlate trsne rumenica sta hitro odstranjevanje okuženih in simptomatičnih trsov ter pravočasno zatiranje prenašalca bolezni ameriškega škržatka z ustreznimi insekticidi. Zato je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 85/23) (v nadaljnjem besedilu: uredba) določila obvezno odstranjevanje simptomatičnih trsov tudi na okuženih območjih.

 

Obvezno odstranjevanje okuženih trsov je do sedaj veljalo le na varovalnih pasovih razmejenih območij za zlato trsno rumenico. V skladu s predpisi o zdravju rastlin za ukrepe na okuženih območjih ni odškodnine za uničene okužene trse ali izkrčene okužene vinograde. Zato je Vlada republike Slovenije sprejela nov ukrep pomoči vinogradnikom na okuženih območjih v obliki finančnega nadomestila za odstranjene in uničene simptomatične trse v vinogradih, ki imajo do 20 % simptomatičnih trsov.

 

Če je v vinogradu 20 % ali več trsov s simptomi zlate trsne rumenice, se bo vinogradnik lahko prijavil na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za prestrukturiranje ali obnovo vinogradov. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije (ni pomembno ali je okuženo območje ali varovalni pas), je vinogradnik upravičen do odškodnine za uničene trse ob izpolnjevanju pogojev iz zakona o zdravstvenem varstvu rastlin

 

Več o tem: https://www.gov.si/novice/2023-08-21-financno-nadomestilo-za-odpravo-skode-zaradi-zlate-trsne-rumenice-na-okuzenih-obmocjih/

Nazaj na seznam novic