KGZ Ptuj X
GO

Projekti

Novice - Nasveti - Vinogradništvo in vinarstvo - sreda, 22. januar 2020

Rez vinske trte 2020

Z rezjo vinske trte se začnejo opravila v vinskem letniku. Rez je eno najpomembnejših vinogradniških opravil, saj z njo reguliramo razmerje med količino in kakovostjo. Z rezjo vzdržujemo vzgojno obliko, rodni res in določimo obremenitev vinske trte. Sicer še ne določimo končnega pridelka, ampak nastavimo pomembna izhodišča, katera nas spremljajo skozi celoten vinski letnik. Prva ocena kakovosti lesa za letošnjo rez je dobra, čeprav vemo, da smo imeli sorazmerno dva količinsko bogata letnika, tako da so v izrazito obremenjenih nasadih lahko očesa manj kakovostna.

Z rezjo lahko začnemo takoj ko trta odvrže listje. Za pridelavo kakovostnih in vrhunskih vin, še je vedno v naših klimatskih razmerah najbolj primerna rez enojni guyot (en šparon) in en reznik ali čep. Dolžina guyota je odvisna od vizualne ocene vinogradnika, to pomeni da vinogradnik sam oceni koliko očes bo pustil, glede na preskrbljenost posamičnega trsa. Splošno znano je, da je optimalno število očes pri sortami z velikimi grozdi 4-6 očes/m2, srednje velikimi grozdi 6 -8 očes/m2 in za sorte z majhnimi grozdi 8-10 očes/m2. Pri siromašnih trsih, pri katerih vidimo, da smo imeli hirave mladike, priporočamo rez na dva reznika brez guyota, da pridobimo na lesu in da si trs do naslednjega leta opomore. Pri prebujnih trsih pa smo primorani pustiti dvojni guyot (dva šparona) da umirimo rast. Rast lahko umirimo tudi tako da pri vezanju pustimo en guyot navpično in ga v fazi razvoja listov (3-4 razviti listi) odrežemo.

Nepravilna rez lahko povzroči nastanek novih bolezni lesa, katere so bile v preteklosti manj znane. Ena najbolj znanih je Esca, proti kateri še zaenkrat ni 100 % "zdravila." Ena izmed alternativnih možnosti je prilagojena zimska rez vinske trte. Rez opravimo tako, da ne posegamo ostro v les in delamo čim manjše rane, večje premažemo s cepilno smolo. Prav tako je pomembna bipolarnost, kar pomeni da imamo šparon na eni stran, reznik na drugi strani debla. Pri prehodu med eno in drugo trto škarje razkužimo. K preprečevanju širjenja Esce pripomore tudi rez v pozni pomladi, ko sokovi v rozgah tečejo navzgor in preprečujejo širjenje glive. Pri rezi vinske trte pa lahko ocenimo tudi bujnost našega nasada in ocenimo morebitno gnojenje vinske trte. Seveda podlaga za gnojenje vinske trte mora biti zraven vizualne ocene tudi analiza tal. Vse vinogradnike, ki so v KOPOP ukrepih je potrebno opozoriti, da ta analiza velja 5 let.

 

Matej Rebernišek

 

 

Nazaj na seznam novic