KGZ Ptuj X
GO

Projekti

Novice - Nasveti - Vinogradništvo in vinarstvo - sreda, 04. julij 2018

TEHNOLOŠKO ZAHTEVNO LETO ZA VINOGRADNIKE

Letošnje leto so zelo ugodne vremenske razmere za bujno vegetativno rast (poganjki, listi), zaradi velikih količin padavin in sončnih dni.

Te krajevne padavine, kadar v kratkem času pade veliko dežja in nato posije sonce, so s seboj prinesle tudi veliko težav z boleznimi vinske trte. Samo v mesecu maju je v okolici Ptuja padlo približno 175 mm/mpadavin ob tem, da je bila povprečna maksimalna temperatura na 2 m 23 °C. Že takrat smo opozarjali, da so idealni pogoji za primarno okužbo s Peronosporo vinske trte (Plasmopara viticola). Konec junija je nastopila sekundarna okužba, kar se odraža na listih, kot "oljni" madeži.

Kot opažamo, skoraj ni vinograda kjer ne bi bila prisotna Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola). Manj težav s to glivično okužbo imajo vinogradi na odprtih legah, katere so na prepihu. Prednost teh leg je, da se po dežju listna stena hitro posuši. Letos je zelo pomembna zaščita v krajših časovnih obdobjih. V takšnih razmerah je priporočljivo omejiti škropljenje na 7 dni. Ker je bujna vegetativna rast, moramo temeljito opraviti zelena dela: odstraniti hirave mladike (če do sedaj nismo tega opravili, mladike odstranimo s škarjami, da ne naredimo prevelikih ran); pletev zalistnikov; čiščenje debel, še posebej če se uporabljajo herbicidi v vrstnem prostoru, saj mladika na deblu vsrka herbicid vase in tako poškoduje ves trs; vršičkanje vrhov.

Sedaj ko se vegetativna rast umirja, lahko intervale s škropljenjem podaljšamo do 10 dni. Proti Peronospori priporočamo škropljenje s sistemičnimi oz. polsistemičnimi pripravki. Za preventivno škropljenje priporočamo tudi bakrova kontaktna sredstva.

V vinogradih opažamo tudi pojav oidija oz. pepelasto plesen na grozdnih jagodah ( (Uncinula necator). Za varstvo pred oidijem zraven fungicidov za varstvo pred oidijem lahko dodamo tudi žveplo.

Vinska trta je večini vinogradov dosegla razvojno fazo tik pred strnjevanjem jagod, zato je bil pravi čas za preventivno škropljenje proti sivi grozdni plesni (Botrytis cinerea). Zaradi pogostih padavin in ponekod tudi toče priporočamo dodajanje enega od naslednjih specifičnih fungicidov–botriticidov.

Izdano je tudi opozorilo za 2. zatiranja ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus Ball.) - prenašalca zlate trsne rumenice. Ulov odraslih ameriških škržatkov spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami predvidoma od začetka julija dalje in sicer: izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večjih površin število plošč ustrezno povečamo; plošče postavimo v začetku julija in jih menjavamo na dva do 3 tedne; pregledujemo jih vsakih 7 do 10 dni; škržatki letajo do sredine septembra; ulov redno beležimo. Drugo tretiranje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov na ploščo na teden. Več informacij o zatiranju ameriškega škržatka najdete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/6213/

 

Matej Rebernišek, mag. kmetijstva

Nazaj na seznam novic