KGZ Ptuj X
GO

KGZS PTUJ - VODILNI PARTNER

 
Učinkovita prireja mleka z doseganjem boljšega zdravstvenega stanja in dolgoživosti živali krav molznic ________________________________________________________________________________________________________
Izboljšanje prakse in procesov na področju sirarstva
________________________________________________________________________________________________________
Optimizacija rabe živinskih gnojil
________________________________________________________________________________________________________
Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete
_________________________________________________________________________________________________________
Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal
_________________________________________________________________________________________________________