KGZ Ptuj X
GO
  • Dobrote slovenskih kmetij

Nasveti naših strokovnjakov

Izobraževanja - Obvezna izobraževanja - torek, 27. februar 2018

KGZS Zavod Ptuj bo v novembru in decembru 2017 izvedel obnovitvene tečaje FFS.