KGZ Ptuj X
GO
  • Dobrote slovenskih kmetij

Nasveti naših strokovnjakov

Nasveti - Prašičereja - ponedeljek, 04. april 2016

Število funkcionalnih seskov in kakovost vimena sta pomembni lastnosti plemenskih svinj, ki jih uporabljamo za prirejo pujskov. Število seskov še posebej prihaja do izraza, če je manjše kot število živorojenih pujskov v gnezdu. V majhnih čredah rejci nimajo možnosti prestavljanja pujskov, zato so izgube večje.

Nasveti - Vinogradništvo in vinarstvo - torek, 01. marec 2016

Do sedaj smo verjetno vinsko trto obrezali in veliko vinogradnikov je povezovalo tudi šparone. Veliko vprašanj, pa se pojavlja glede gnojenja in prve zaščite vinske trte. Ob dejstvu, da je letošnje leto eno izmed zgodnejših, da smo v lanskem letu imeli dobre razmere za razvoj vinske trte, je kondicija nasadov v večini primerov dobra. Kvaliteta lesa je tudi temu primerna, torej v glavnini imamo lep zdravi les.

Nasveti - Poljedelstvo - torek, 01. marec 2016

Analize kažejo,  da imamo na območju Podravja največje območje prekislih tal v Sloveniji. Močno rumeni ječmeni, ki jih lahko vidimo jeseni ali zgodaj spomladi so tipičen indikator kislosti. Iz dolgoletnih izkušenj v svetovalni službi lahko za gotovostjo trdim, da so prekisla tla najpogostejši razlog  za slabo rodovitnost, zato bo v prihodnje bistveno večjo pozornost potrebno nameniti pH vrednosti.

First16171819202122232425