KGZ Ptuj X
GO

PRP 2014 - 2020

Sofinanciranje aktivnosti KGZS Zavoda Ptuj iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali, aktivnosti predhodnega usposabljanja in obveznega usposabljanja pri izvajanju ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP), aktivnosti usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepe ekološko kmetovanje, aktivnosti usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, aktivnosti izdelave programa aktivnosti, aktivnosti izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja in aktivnosti izdelave kataloga stroškov. Izvajane investicij v opremo na zavodu iz razpisov Programa razvoja podeželja. 

 

2020

2019

2018

2017

> Ukrep kmetijsko okoljska podnebna plačila 2017

> Usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali 2017

> Usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali

> Redno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljska podnebna plačila

> Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016

> Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017

> Izdelava programov aktivnosti za leto 2015

> Svetovanje za namen priprave programov za dobrobit živali

> Izdelava kataloga stroškov

Koledar izobraževanj

Novice Izobraževanja Razpisi - četrtek, 16. september 2021

Vabimo vas na predstavitev 3. Javnega razpisa za Podukrep 6.3: »Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij«

Datum in čas: 29. 9. 2021 ob 10:00

Lokacija:

ki bo v sredo, 29.9.2021 ob 10.00 uri preko spletne aplikacije ZOOM – webinar

Na predstavitvi vas želimo seznaniti o možnostih pridobitve nepovratnih sredstev, o razpisnih pogojih in obveznostih.

 

Razpis predvideva dodelitev 5.000 EUR nepovratnih sredstev majhnim kmetijam, ki imajo med 1,5 in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin. Redijo med 1,5 in manj kot 15 GVŽ živali, imajo obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, drobnica, kopitarji in divjad iz obore - navadni jeleni, damjaki in mufloni ter druga rastlinojeda divjad za prirejo mesa) vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja ali imajo trajne nasade, ki zavzemajo več kot 50% površin v uporabi ter pretežno ležijo na območju OMD.

 

NA PREDSTAVITEV SE JE POTREBNO PRIJAVITI PREKO POVEZAVE (ni potrebne predhodne prijave, na dan predavanja kliknete samo na spodnjo povezavo):

https://us02web.zoom.us/j/84248566602

 

 

Razpis bo predstavila:

Tamara Kekec, mag.kmet, KGZS Zavod Ptuj

 

Vljudno vabljeni!