KGZ Ptuj X
GO
  • Dobrote slovenskih kmetij

Nasveti naših strokovnjakov

Novice - Projekti - torek, 24. november 2020
Novice - ponedeljek, 04. maj 2020

Obveščamo vas, da je rok, ki je bil predviden kot skrajni rok za predložitev izjave za oprostitev plačila prispevkov za mesec marec in april 2020 (to je 30.4.2020), z novelo ZIUZEOP-A podaljšan do 9.5.2020.

12345678910Last